Svetsning

Svetsning är en av de mest grundläggande processerna inom tillverkningsindustrin.

Svetsning Helsingborg

Svetsning med kvalité

Vår svetsningstjänst erbjuder en högpresterande och pålitlig lösning för industriella kunder som behöver kvalitativt svetsade komponenter. Med en kombination av erfarenhet, kompetens och avancerad teknik strävar vi efter att leverera resultat av högsta kvalitet som uppfyller och överträffar våra kunders förväntningar.

Vad gör vår svetsningstjänst unik?

  1. Teknisk Expertis: Vårt team består av erfarna och certifierade svetsare som är experter inom sitt område. Med gedigen kunskap och färdigheter i olika svetstekniker kan vi hantera komplexa svetsningsutmaningar och producera komponenter av högsta kvalitet.

  2. Mångsidighet: Vi erbjuder svetsningstjänster för en mängd olika material, inklusive olika typer av stål, aluminium och rostfritt stål. Oavsett om det handlar om tunnplåt eller tjockare material kan vårt team skapa starka och hållbara svetsförband som möter våra kunders behov.

  3. Kvalitetssäkring: Vi har strikta kvalitetskontroller på plats under hela svetsningsprocessen för att säkerställa att varje svetsfog uppfyller branschstandarder och våra egna höga kvalitetskrav. Genom noggrann inspektion och testning säkerställer vi att varje komponent är av högsta kvalitet och prestanda.

  4. Effektivitet: Vi använder avancerade svetsningsmaskiner och tekniker för att maximera effektiviteten och minimera ledtiden för våra projekt. Detta möjliggör snabbare produktion och leverans utan att kompromissa med kvaliteten.

Hur går svetsning till?

Svetsning är en process där två eller flera material sammanfogas genom att smälta dem med hjälp av värme och/eller tryck. Processen börjar med att förbereda arbetsstycket, därefter appliceras värmen genom ljusbågen, vilket smälter materialet och eventuellt tillsatsmaterialet.

När materialen svalnar, bildas en stark svetsfog. Kontrollen av ljusbågen och val av rätt skyddsgas och tillsatsmaterial är avgörande för att säkerställa hög kvalitet och hållbarhet hos den färdiga svetsningen.

Olika svetsmetoder

Inom svetsning finns det flera olika svetsmetoder, var och en med sina specifika fördelar. På Ersab behärskar vi en rad tekniker för att säkerställa att vi kan erbjuda den bästa lösningen för ditt projekt. I vissa svetsmetoder används tillsatsmaterial som smälter och bildar en stark svetsfog. Valet av tillsatsmaterial och skyddsgas är avgörande för svetsresultatet.

TIG-svetsning

En av de mest använda metoderna är TIG-svetsning (Tungsten Inert Gas). TIG-svetsning innebär användning av en volframelektrod som inte smälter, medan en skyddsgas som argon eller helium skyddar ljusbågen och svetsfogen från föroreningar. Detta är särskilt viktigt vid svetsning av material som aluminium och rostfritt stål.

Vi är din drivna smed i Helsingborg.
Vi erbjuder alltid ett jobb av högst kvalitet i Helsingborg med omnejd.

MIG/MAG-svetsning

Vid MAG-svetsning används en aktiv gas som skyddar ljusbågen och hjälper till att skapa en stark och hållbar svetsfog. Denna metod är effektiv för svetsning av tjockare material och används ofta inom tillverkningsindustrin. MIG- och MAG-svetsmetoderna skiljer sig åt genom att MIG (Metal Inert Gas) använder en inert skyddsgas som inte reagerar med smältan, medan MAG (Metal Active Gas) använder en aktiv gas som deltar i svetsprocessen och påverkar svetsfogens egenskaper.

MMA-svetsning

Vid MMA-svetsning (Manual Metal Arc) används en belagd elektrod för att skapa svetsfogen. När elektroden smälter, bildas både smält metall och skyddande slagg, vilket hjälper till att skydda svetsfogen från föroreningar. Denna metod används för svetsning av stål och rostfritt stål, samt i olika miljöer, både inomhus och utomhus. Dess mångsidighet gör MMA-svetsning idealisk för reparationer, underhåll och konstruktion på plats.

Ljusbågssvetsning

Ljusbågssvetsning är en metod där en elektrisk ljusbåge genererar intensiv värme för att smälta och sammanfoga material. Den elektriska ljusbågen skapas mellan en elektrod och arbetsstycket, vilket smälter metallen vid svetsfogen och bildar en stark sammanfogning när den svalnar. Denna metod är effektiv för att svetsa tjockare material och används ofta i industriella tillämpningar.

Kontakta oss

Våra svetsare har omfattande erfarenhet och utbildning inom olika svetsmetoder. Detta gör att vi kan erbjuda svetslösningar som inte bara uppfyller utan överträffar dina förväntningar. För mer information om våra svetsningstjänster i Helsingborg, vänligen kontakta oss på Ersab. Vi är här för att hjälpa dig med alla dina svetsbehov och erbjuda lösningar som är både effektiva och kostnadseffektiva.

Vanliga frågor och svar

Svetsning är en process där två eller flera material, oftast metaller, sammanfogas genom att smälta dem med hjälp av värme och/eller tryck. En elektrisk ljusbåge, tillsatsmaterial och skyddsgas används för att skapa en stark och hållbar svetsfog.

Svetsning innebär risker som ultraviolett strålning, brandrisk från heta material och gnistor, giftiga ångor och gaser, samt risk för elektriska stötar. Rätt skyddsutrustning och god ventilation är avgörande för att minimera dessa risker.